ఇంకా తెలియని డచ్ ప్రజలు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు…

గ్యాస్ డ్రిల్లింగ్ వల్ల కలిగే గ్రోనింగెన్ భూకంపాలకు సంబంధించిన లాగడం సమస్యల గురించి ఇంకా తెలియని డచ్ ప్రజలు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. గ్రోనింగెన్‌వెల్డ్ నివాసుల్లో కొంత భాగానికి నాన్మెటీరియల్ దెబ్బతిన్నందుకు 'నేడర్‌ల్యాండ్స్ ఆర్డోలీ మాట్‌చాపిజ్' (డచ్ పెట్రోలియం కంపెనీ) పరిహారం చెల్లించాలని కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. సరిపోని పర్యవేక్షణ కారణంగా రాష్ట్రానికి జవాబుదారీతనం ఉంది, అయితే కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది, పర్యవేక్షణ వాస్తవానికి సరిపోకపోయినప్పటికీ, నష్టం దాని నుండి వచ్చిందని చెప్పలేము.

వాటా
Law & More B.V.