న్యాయవాది ఏమి చేస్తారు

న్యాయవాది చట్టాన్ని అభ్యసించడానికి లైసెన్స్ పొందారు మరియు వారి క్లయింట్ హక్కులను పరిరక్షించేటప్పుడు చట్టాన్ని సమర్థించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. న్యాయవాదితో సాధారణంగా సంబంధం ఉన్న కొన్ని విధులు: న్యాయ సలహా మరియు సలహాలను అందించడం, సమాచారం లేదా సాక్ష్యాలను పరిశోధించడం మరియు సేకరించడం, విడాకులు, వీలునామా, ఒప్పందాలు మరియు రియల్ ఎస్టేట్ లావాదేవీలకు సంబంధించిన చట్టపరమైన పత్రాలను రూపొందించడం మరియు కోర్టులో విచారణ లేదా సమర్థించడం.

Law & More B.V.