వివిధ రకాలైన చట్టాలు ఏమిటి

అనేక రకాలైన చట్టాలను అధ్యయనం చేసి, పరిగణించగలిగినప్పటికీ, వాటిని రెండు ప్రాథమిక వర్గాలుగా వర్గీకరించడం చాలా సులభం: ప్రభుత్వ చట్టాలు మరియు ప్రైవేట్ చట్టాలు. ప్రజా చట్టాలు అంటే పౌరుల ప్రవర్తనను చక్కగా నిర్వహించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినవి, వీటిలో తరచుగా నేర చట్టాలు మరియు రాజ్యాంగ చట్టాలు ఉంటాయి. ప్రైవేట్ చట్టాలు అంటే వ్యక్తుల మధ్య వ్యాపారం మరియు ప్రైవేట్ ఒప్పందాలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి, సాధారణంగా టార్ట్ చట్టం మరియు ఆస్తి చట్టాలతో సహా. చట్టం అంత విస్తృత సూత్రం కనుక, చట్టం చట్టంలోని ఐదు విభాగాలుగా విభజించబడింది; రాజ్యాంగ చట్టం, పరిపాలనా చట్టం, క్రిమినల్ చట్టం, పౌర చట్టం మరియు అంతర్జాతీయ చట్టం.

Law & More B.V.