భరణం అంటే ఏమిటి

భరణం అంటే తక్కువ ఆదాయాన్ని సంపాదించే జీవిత భాగస్వామికి ఆర్థిక సహాయం అందించడం లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో ఎటువంటి ఆదాయం లేదు. ఉదాహరణకు, పిల్లలు పాల్గొన్న సందర్భాల్లో, పురుషుడు చారిత్రాత్మకంగా బ్రెడ్ విన్నర్, మరియు స్త్రీ పిల్లలను పెంచడానికి ఒక వృత్తిని వదులుకొని ఉండవచ్చు మరియు విడిపోవడం లేదా విడాకుల తరువాత ఆర్థికంగా నష్టపోవచ్చు. అనేక రాష్ట్రాల్లోని చట్టాలు విడాకులు తీసుకున్న జీవిత భాగస్వామికి ఇంతకుముందు వివాహం చేసుకున్నప్పుడు అదే జీవన ప్రమాణాలను గడపడానికి హక్కు ఉందని నిర్దేశిస్తాయి.

Law & More B.V.