విభజన ఒప్పందం

వేర్పాటు ఒప్పందం అనేది వివాహంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు వేరు లేదా విడాకులకు సిద్ధమవుతున్నప్పుడు వారి ఆస్తులను మరియు బాధ్యతలను విభజించడానికి ఉపయోగించే పత్రం. ఇది పిల్లల అదుపు మరియు పిల్లల మద్దతు, తల్లిదండ్రుల బాధ్యతలు, స్పౌసల్ మద్దతు, ఆస్తి మరియు అప్పులు మరియు ఇతర కుటుంబ మరియు ఆర్థిక అంశాలను భార్యాభర్తలు కేటాయించడానికి లేదా విభజించడానికి కోరుకునే నిబంధనలను కలిగి ఉంటుంది.

Law & More B.V.