పెన్షన్ విడాకులు

విడాకుల సందర్భంలో, మీ ఇద్దరి భాగస్వాముల పెన్షన్లలో సగం మీకు అర్హులు. ఇది చట్టంలో పేర్కొనబడింది. ఇది మీ వివాహం లేదా రిజిస్టర్డ్ భాగస్వామ్యం సమయంలో మీరు పొందిన పెన్షన్‌కు మాత్రమే సంబంధించినది. ఈ విభాగాన్ని 'పెన్షన్ ఈక్వలైజేషన్' అంటారు. మీరు పెన్షన్‌ను భిన్నంగా విభజించాలనుకుంటే, మీరు దీనిపై ఒప్పందాలు చేసుకోవచ్చు. మీ ఒప్పందానికి లేదా భాగస్వామ్య ఒప్పందంలో నోటరీ ఈ ఒప్పందాలను వ్రాయవచ్చు లేదా విడాకుల ఒప్పందంలో ఈ ఒప్పందాలను ఒక న్యాయవాది లేదా మధ్యవర్తి వ్రాయవచ్చు. ఇది మీ వస్తువుల పంపిణీ, ఇల్లు, పెన్షన్, అప్పులు మరియు మీరు భరణం ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారు వంటి అన్ని ఒప్పందాలను కలిగి ఉన్న పత్రం. మీరు వేరే విభాగాన్ని కూడా ఎంచుకోవచ్చు. అలాంటప్పుడు మీరు పెన్షన్ కోసం మీ హక్కును ఇతర హక్కులతో భర్తీ చేస్తారు. ఉదాహరణకు, మీరు మీ పెన్షన్‌లో ఎక్కువ భాగాన్ని స్వీకరిస్తే, మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి తక్కువ భరణం పొందటానికి ఎంచుకోవచ్చు.

Law & More B.V.