విడాకులకు మైదానం

పరస్పర అంగీకారం ద్వారా విడాకులు తీసుకోవడం ఒక ఎంపిక కాకపోతే, వివాహం కోలుకోలేని అంతరాయం కారణంగా మీరు ఏకపక్షంగా విడాకుల చర్యలను ప్రారంభించవచ్చు. భార్యాభర్తల మధ్య సహజీవనం కొనసాగించడం మరియు దాని పున umption ప్రారంభం ఆ అంతరాయం కారణంగా సహేతుకంగా అసాధ్యమైనప్పుడు వివాహం కోలుకోలేని విధంగా దెబ్బతింటుంది. వివాహం యొక్క కోలుకోలేని అంతరాయాన్ని సూచించే కాంక్రీట్ వాస్తవాలు, ఉదాహరణకు, వ్యభిచారం లేదా ఇకపై వైవాహిక ఇంటిలో కలిసి జీవించడం లేదు.

Law & More B.V.