పిల్లల మద్దతు విడాకులు

పిల్లలు విడాకులకు పాల్పడితే, పిల్లల ఏర్పాట్లు ఆర్థిక ఏర్పాట్లలో ముఖ్యమైన భాగం. సహ-సంతాన విషయంలో, పిల్లలు ప్రత్యామ్నాయంగా తల్లిదండ్రులిద్దరితో కలిసి జీవిస్తారు మరియు తల్లిదండ్రులు ఖర్చులను పంచుకుంటారు. పిల్లల మద్దతు గురించి మీరు కలిసి ఒప్పందాలు చేసుకోవచ్చు. ఈ ఒప్పందాలు సంతాన ప్రణాళికలో ఇవ్వబడతాయి. మీరు ఈ ఒప్పందాన్ని కోర్టుకు సమర్పిస్తారు. పిల్లల సహాయాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు న్యాయమూర్తి పిల్లల అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఈ ప్రయోజనం కోసం ప్రత్యేక పటాలు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి, న్యాయమూర్తి విడాకులకు ముందు ఉన్న ఆదాయాలను ప్రారంభ బిందువుగా తీసుకుంటారు. అదనంగా, భరణం చెల్లించాల్సిన వ్యక్తి తప్పిపోయే మొత్తాన్ని న్యాయమూర్తి నిర్ణయిస్తారు. ఇది చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని పిలుస్తుంది. పిల్లలను చూసుకునే వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. న్యాయమూర్తి ఒప్పందాలను అంతిమంగా చేసి వాటిని నమోదు చేస్తారు. నిర్వహణ మొత్తం ఏటా సర్దుబాటు చేయబడుతుంది.

Law & More B.V.