వర్తక చట్టం అంటే ఏమిటి

వర్తక చట్టం అనేది చట్టం, శాసనాలు, కేసులు మరియు ఆచారాల యొక్క విస్తృత ప్రాంతం, ఇది వాణిజ్యం, అమ్మకాలు, కొనుగోలు, అమ్మకం, రవాణా, ఒప్పందాలు మరియు అన్ని రకాల వ్యాపార లావాదేవీలతో వ్యవహరిస్తుంది.

Law & More B.V.