వ్యాజ్యం లో ఒకరు ఎప్పుడూ చాలా గొడవలు ఆశిస్తారు…

The Dutch Supreme Court

వ్యాజ్యం లో ఒకరు ఎప్పుడూ చాలా గొడవలు ఆశిస్తారు మరియు అతను-ఆమె-ఆమె-చెప్పింది. కేసును మరింత స్పష్టం చేయడానికి, సాక్షుల విచారణకు కోర్టు ఆదేశించవచ్చు. అటువంటి వినికిడి యొక్క లక్షణాలలో ఒకటి స్వేచ్చ. సాధ్యమైనంతవరకు వినని సమాధానాలను పొందటానికి, విచారణ న్యాయమూర్తి ముందు 'ఆకస్మికంగా' జరుగుతుంది. డచ్ సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు విధానపరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ కోణం నుండి, ముందస్తు వ్రాతపూర్వక ప్రకటన ఆధారంగా విచారణ జరగడానికి అనుమతించబడిందని నిర్ణయించింది. డిసెంబర్ 23 నాటి ఈ ప్రత్యేక కేసులో, ఆరుగురు సాక్షులందరినీ వినడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. ఏదేమైనా, సాక్ష్యాలను అంచనా వేసేటప్పుడు ఈ వ్రాతపూర్వక ప్రకటనలు తగ్గిన విశ్వసనీయతకు కారణమవుతాయనే వాస్తవాన్ని కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

 

వాటా