నెదర్లాండ్స్‌లో ఎవరైనా లింగ హోదా లేకుండా పాస్‌పోర్ట్ పొందారు

నెదర్లాండ్స్‌లో మొదటిసారి లింగ హోదా లేకుండా ఎవరైనా పాస్‌పోర్ట్ అందుకున్నారు. శ్రీమతి జీగర్స్ పురుషుడిలా అనిపించరు మరియు స్త్రీలా అనిపించరు. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో, లింబర్గ్ కోర్టు లింగం అనేది లైంగిక లక్షణాల విషయం కాదని, లింగ గుర్తింపు అని నిర్ణయించింది. అందువల్ల, శ్రీమతి జీగర్స్ ఆమె పాస్‌పోర్ట్‌లో తటస్థ 'ఎక్స్' పొందిన మొదటి వ్యక్తి. ఈ 'X' గతంలో ఆమె లింగాన్ని సూచించిన 'V' ని భర్తీ చేస్తుంది.

శ్రీమతి జీగర్స్ పదేళ్ల క్రితం లింగ-తటస్థ పాస్‌పోర్ట్ కోసం తన పోరాటాన్ని ప్రారంభించాడు:

'ఆడది' అనే ప్రకటన సరిగ్గా అనిపించలేదు. ఇది చట్టబద్ధమైన వక్రీకృత వాస్తవికత, మీరు సహజ వాస్తవికతను చూసినప్పుడు సరైనది కాదు. ప్రకృతి నన్ను ఈ భూమిపై తటస్థంగా ఉంచింది '.

పాస్‌పోర్ట్‌లో జీగర్స్ ఒక 'ఎక్స్' పొందాడనే వాస్తవం ప్రతి ఒక్కరూ 'ఎక్స్' పొందవచ్చని కాదు. పాస్‌పోర్ట్‌లో 'ఓం' లేదా 'వి' ఉండకూడదనుకునే ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని కోర్టు ముందు వ్యక్తిగతంగా అమలు చేయాలి.

https://nos.nl/artikel/2255409-geen-m-of-v-maar-x-eerste-genderneutrale-paspoort-uitgereikt.html

వాటా
Law & More B.V.