నిర్మాణాల గురించి మధ్యవర్తులు తమకు తెలియజేయాలని యూరోపియన్ కమిషన్ కోరుతోంది…

యూరోపియన్ కమిషన్ తమ ఖాతాదారుల కోసం వారు సృష్టించే పన్ను ఎగవేత కోసం నిర్మాణాల గురించి మధ్యవర్తులు తమకు తెలియజేయాలని కోరుకుంటుంది.

పన్ను సలహాదారులు, అకౌంటెంట్లు, బ్యాంకులు మరియు న్యాయవాదులు (మధ్యవర్తులు) తమ ఖాతాదారుల కోసం సృష్టించే దేశీయ ఆర్థిక నిర్మాణాల వల్ల దేశాలు తరచుగా పన్ను ఆదాయాన్ని కోల్పోతాయి. పారదర్శకతను పెంచడానికి మరియు పన్ను అధికారులచే ఆ పన్నులను క్యాష్ చేసుకోవటానికి, యూరోపియన్ కమిషన్ 1 జనవరి 2019 నాటికి, ఈ మధ్యవర్తులు తమ ఖాతాదారులచే అమలు చేయబడటానికి ముందే ఆ నిర్మాణాలపై సమాచారాన్ని అందించడానికి బాధ్యత వహిస్తారని ప్రతిపాదించారు. అందించాల్సిన పత్రాలు పన్ను అధికారులకు EU డేటాబేస్లో అందుబాటులో ఉంచబడతాయి. నియమాలు సమగ్రమైనవి: అవి అన్ని మధ్యవర్తులు, అన్ని నిర్మాణాలు మరియు అన్ని దేశాలకు వర్తిస్తాయి. ఈ కొత్త నిబంధనలను అనుసరించని మధ్యవర్తులు మంజూరు చేయబడతారు. యూరోపియన్ పార్లమెంట్ మరియు కౌన్సిల్ ఆమోదం కోసం ఈ ప్రతిపాదన ఇవ్వబడుతుంది.

2017-06-22

వాటా