రిజిస్ట్రేషన్ యొక్క పబ్లిక్ మరియు సాధారణంగా ప్రాప్యత

(లీగల్ ప్రొఫెషన్ రెగ్యులేషన్స్ యొక్క ఆర్టికల్ 35 బి (1) ప్రకారం)

 

టామ్ మీవిస్

టామ్ మీవిస్ నెదర్లాండ్స్ బార్ యొక్క చట్టపరమైన ప్రాంతాల రిజిస్టర్‌లో ఈ క్రింది చట్టపరమైన ప్రాంతాలను నమోదు చేశారు:

కంపెనీ చట్టం
వ్యక్తులు మరియు కుటుంబ చట్టం
శిక్షాస్మృతి
ఉపాధి చట్టం

నెదర్లాండ్స్ బార్ యొక్క ప్రమాణాల ప్రకారం, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రతి రిజిస్టర్డ్ లీగల్ ఏరియాలో సంవత్సరానికి పది శిక్షణ క్రెడిట్లను పొందవలసి ఉంటుంది.

 

మాగ్జిమ్ హోడాక్

మాగ్జిమ్ హోడాక్ నెదర్లాండ్స్ బార్ యొక్క చట్టపరమైన ప్రాంతాల రిజిస్టర్‌లో ఈ క్రింది చట్టపరమైన ప్రాంతాలను నమోదు చేశారు:

కంపెనీ చట్టం

నెదర్లాండ్స్ బార్ యొక్క ప్రమాణాల ప్రకారం, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రతి రిజిస్టర్డ్ లీగల్ ఏరియాలో సంవత్సరానికి పది శిక్షణ క్రెడిట్లను పొందవలసి ఉంటుంది.

Law & More B.V.